شهرآدرستلفن
شیراز خیابان ملاصدرا-ابتدا خیابان معدل-مجتمع تجاری کسری-طبقه همکف-پلاک 109 فروشگاه بوف شیراز
لارشهر جدید -خیابان ابن سینا جنب بانک ملی -موبایل هخامنش -آقای سال افزون
بوشهر خیابان لیان نبش پاساژ پوردرویش جنب پوشاک خلیفه فروشگاه لیان گستر -آقای دهقان
بندرعباسفروشگاه موبایل اروند سورو
آدرس : بندر عباس . شهر نمایش . آزادگان . نبش آزادگان ۲۸ . فروشگاه موبایل اروند سورو
مدیریت : آقای خلیل قادری
خوزستانخوزستان ، دزفول خیابان شریعتی بین فردوسی و حافظ، فروشگاه سیب سبز
فهرست