5D Diamond چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

folder_open5D, 5D Diamond
محافظ صفحه نمایش بوف مدل 5D Diamondیکی از چندین مدل ساخته شرکت بوف است که چندین ویژگی مهم در ساخت آن دیده می‌شود. مقاومت در برابر ضربه محافظ صفحه نمایش بوف مدل 5D Diamond از مرغوب‌ترین مواد اولیه شیشه ساخته…
بیش تر بخوانید

5D TPU چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

folder_open5D, 5D Tpu
محافظ صفحه نمایش بوف مدل 5D TPUیکی از چندین مدل ساخته شرکت بوف است که چندین ویژگی مهم در ساخت آن دیده می‌شود. مقاومت در برابر ضربه محافظ صفحه نمایش بوف مدل 5D TPU از مرغوب‌ترین مواد اولیه شیشه ساخته…
بیش تر بخوانید

5d Privacy چیست و چه ویژگی دارد؟

folder_open5D, 5D Privacy
محافظ صفحه نمایش بوف مدل 5D Privacy یکی از چندین مدل ساخته شرکت بوف است که چندین ویژگی مهم در ساخت آن دیده می‌شود. مقاومت در برابر ضربه محافظ صفحه نمایش بوف مدل 5D Privacyاز مرغوب‌ترین مواد اولیه شیشه ساخته…
بیش تر بخوانید

5D Cover چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

folder_open5D, 5D Cover
محافظ صفحه نمایش بوف مدل 5D Cover یکی از چندین مدل ساخته شرکت بوف است که چندین ویژگی مهم در ساخت آن دیده می‌شود. مقاومت در برابر ضربه محافظ صفحه نمایش بوف مدل 5D Cover از مرغوب‌ترین مواد اولیه شیشه…
بیش تر بخوانید

5d چیست ؟

folder_open5D, 5Dسامسونگ, سامسونگ
محافظ صفحه نمایش بوف مدل 5D یکی از چندین مدل ساخته شرکت بوف است که چندین ویژگی مهم در ساخت آن دیده می‌شود. مقاومت در برابر ضربه محافظ صفحه نمایش بوف مدل 5D از مرغوب‌ترین مواد اولیه شیشه ساخته شده…
بیش تر بخوانید
فهرست