5d Privacy چیست و چه ویژگی دارد؟

folder_open5D, 5D Privacy
محافظ صفحه نمایش بوف مدل 5D Privacy یکی از چندین مدل ساخته شرکت بوف است که چندین ویژگی مهم در ساخت آن دیده می‌شود. مقاومت در برابر ضربه محافظ صفحه نمایش بوف مدل 5D Privacyاز مرغوب‌ترین مواد اولیه شیشه ساخته…
بیش تر بخوانید
فهرست