قابل انعطاف و چسب بسیار قوی تشکیل شده صفحه نمایش و لبه های خم را کامل پوشش میدهد